hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

 Obchodné a storno podmienky, Ochrana osobných údajov

OBCHODNÉ A STORNO PODMIENKY

 

1) Platobné podmienky:

Záloha vo výške minimálne 50 % z  celkovej sumy ubytovania, resp. dojednaných služieb je splatná  pri vytvorení záväznej rezervácie formou zálohovej platby / faktúry, ak nie je dohodnuté inak.

Doplatok je splatný najneskôr 30 dní pred ubytovaním/ poskytovaným službám, ak nie je dohodnuté inak.

V prípade, že je rezervácia vykonávaná 30 dní a menej pred ubytovaním/poskytovaným službám, je už pri rezervácii splatná úhrada v plnej výške, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

 

2Storno podmienky:

Ubytovacie zariadenie uplatňuje stornopodmienky a stornopoplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:

 

a) 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt alebo ak hosť nepríde alebo predčasne odíde: 100% z ceny objednaných služieb,
b) 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt: 50 % z  ceny objednaných služieb,
c) viac ako 14 pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez stornopoplatku.
d) ubytovateľ si vyhradzuje stornopoplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, Týmto nie sú dotknuté storno podmienky a stornopoplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.

 

Storno pobytu oznámi klient telefonicky, e-mailom alebo písomne na adresu Hotela RELAX.


Jednotlivci, CK, stáli zákazníci

Pre jednotlivcov, cestovné kancelárie ako aj stálych zákazníkov, platia vyššie uvedené podmienky, pokiaľ neboli vopred individuálne dohodnuté iné platobné a storno podmienky s vedením hotela

 

 „Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov, ich právach a ich uplatňovaní sú zverejnené TU.“


» Ochrana osobných údajov

obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English